PROJEKT FUNKCJONALNY CZYLI UKŁAD TWOJEGO WNĘTRZA

ETAP I

– SPOTKANIE Z INWESTOREM + PODPISANIE UMOWY

Podczas spotkania omawiane są wszystkie szczegóły dotyczące współpracy, jej przebiegu, terminów oraz podpisywania jest
umowa na prace projektowe. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem oprócz umowy jest wpłata zaliczki.
Przeprowadzamy również wywiad na temat projektowanego wnętrza, który następnie uzupełniany jest ankietą.

– INWENTARYZACJA + DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Inwentaryzacja czyli wizja lokalna i pomiar wnętrz objętych projektem oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Zazwyczaj odbywa się w tym samym dniu, kiedy pierwsze spotkanie. Jeśli nie możliwe jest wykonanie inwentaryzacji,
dopuszczalne jest wykonanie projektu na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.

– ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ

Przed przystąpieniem do projektu przekazujemy Inwestorowi ankietę w celu sprecyzowania potrzeb i oczekiwań Inwestora
oraz określenia innych dodatkowych wytycznych.

ETAP II

– UKŁAD FUNKCJONALNY

To koncepcja układu funkcjonalnego wnętrz w formie rzutów 2D przedstawiający projektowany układ ścian działowych,
rozmieszczenie mebli i wyposażenia. Ilość propozycji uzależniona jest od możliwości i metrażu danego wnętrza,
zazwyczaj się to co najmniej 2-3 propozycje.

ETAP III

– PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja dla projektu funkcjonalnego przekazywania jest w formie zwymiarowanego i opisanego rzutu 2D
z wybranym układem funkcjonalnym w wersji elektronicznej.