PROJEKT KOMPLEKSOWY PEŁNY PROJEKT + NADZÓR AUTORSKI

ETAP I

– SPOTKANIE Z INWESTOREM + PODPISANIE UMOWY

Podczas spotkania omawiane są wszystkie szczegóły dotyczące współpracy, jej przebiegu, terminów oraz podpisywania jest
umowa na prace projektowe. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem oprócz umowy jest wpłata zaliczki.
Przeprowadzamy również wywiad na temat projektowanego wnętrza, który następnie uzupełniany jest ankietą.

– INWENTARYZACJA + DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Inwentaryzacja czyli wizja lokalna i pomiar wnętrz objętych projektem oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Zazwyczaj odbywa się w tym samym dniu, kiedy pierwsze spotkanie. Jeśli nie możliwe jest wykonanie inwentaryzacji,
dopuszczalne jest wykonanie projektu na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.

– ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ

Przed przystąpieniem do projektu przekazujemy Inwestorowi ankietę w celu sprecyzowania potrzeb i oczekiwań Inwestora,
zapoznania się z preferencjami stylistycznymi, materiałowymi, dotyczącymi wyposażenia, oświetlenia oraz określenia
innych dodatkowych wytycznych. Oprócz analizy prosimy również o przygotowanie kilku inspiracji wnętrz, które trafiają w gust inwestora.

ETAP II

– UKŁAD FUNKCJONALNY

To koncepcja układu funkcjonalnego wnętrz w formie rzutów 2D przedstawiający projektowany układ ścian działowych,
rozmieszczenie mebli i wyposażenia. Ilość propozycji uzależniona jest od możliwości i metrażu danego wnętrza,
zazwyczaj się to co najmniej 2-3 propozycje.

– MOODBOARD

Czyli tzw. tablica inspiracji. Przygotowywana z reguły w dwóch wariantach, w formie kompozycji graficznej
składającej się z przykładowych wnętrz, materiałów, wyposażenia i kolorystyki w stylu preferowanym przez Inwestora.
Propozycje są wynikiem ustaleń i ankiety z wcześniejszego etapu. Jest to wstęp do przygotowania wizualizacji.

ETAP III

– BIAŁY MODEL 3D

Przygotowywany po zatwierdzeniu układu funkcjonalnego model 3d wnętrza pokazujący rozmieszczenie
mebli, wyposażenia oraz oświetlenia w formie białych wizualizacji.

ETAP IV

– WIZUALIZACJE

Przygotowywane po zatwierdzeniu układu funkcjonalnego wnętrza, moodboard’ów oraz białego modelu z wcześniejszego etapu.
Prezentowane wnętrza pokazane są w 3D w formie obrazu w formacie jpg. Na wizualizacjach widoczne są proponowane kolory,
materiały wykończeniowe, meble, sprzęt, oświetlenie. Przedstawiamy jedną propozycję w formie 2-4 ujęć każdego pomieszczenia
objętego projektem.

ETAP V

– DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji składającej się z rysunków technicznych niezbędnych do realizacji wnętrz zgodnie
z zaakceptowanymi wizualizacjami. W skład dokumentacji wchodzi:
– rzut aranżacyjny w skali 1:50
– rzut posadzki określający materiały, sposób ułożenia, szczegóły dotyczące wykończenia w skali 1:50
– rzut sutów podwieszanych i zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych w skali 1:50
– schemat projektowanych instalacji elektrycznych w skali 1:50
– schematy projektowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych w skali 1:50
– rzut oświetlenia określający modele opraw oraz ich rozmieszczenie w skali 1:50
– rzut szczegółowy wszystkich projektowanych pomieszczeń w skali 1:25
– rozwinięcia ścian w formie widoków w skali 1:25
– rysunki zabudowy stałej, szaf mebli na wymiar, elementów szklanych i lustrzanych w skali 1:25
– zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej w skali 1:50

ETAP VI

– PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja dla projektu kompleksowego to dokumentacje techniczna, wizualizacje wybranego wariantu
oraz zestawienie materiałów i wyposażenia. Całość przekazujemy w dwóch wydrukowanych egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej.

 

OPCJE DODATKOWE

– ALTERNATYWNY WARIANT WIZUALIZACJI

Jest to rozszerzenie etapu wizualizacji o kolejną propozycje przygotowywaną na podstawie tego samego układu funkcjonalnego z ewentualnymi drobnymi zmianami. Jest to wersja alternatywna. Może to być propozycja oparta na tej samej kolorystyce/stylistyce co pierwsza propozycja, ale może zostać też zaprojektowana w całkiem innej kolorystyce/stylistce na podstawie dodatkowego moodboard’u.

– NADZÓR AUTORSKI

Przeprowadzany na wezwanie Inwestora lub Wykonawcy w celu omówienia poszczególnych etapów prac oraz zawartości projektu.
Nadzór sprawowany jest w celu zachowania zgodności prac remontowych z dokumentacją techniczną.